Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

m10m4000
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
m10m4000
8197 d0c5 500
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik

October 19 2017

m10m4000

August 19 2017

m10m4000
3152 ccd8 500
Reposted fromherrnett herrnett viaDorin11 Dorin11

August 05 2017

m10m4000
4213 76b4
Reposted fromMeshirr Meshirr viaFreXxX FreXxX

August 01 2017

m10m4000
Reposted from1911 1911 viaFreXxX FreXxX

July 23 2017

m10m4000
Reposted fromsfm sfm viaocks ocks
m10m4000
Reposted fromFlau Flau viaocks ocks

June 10 2017

m10m4000
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapanpancerny panpancerny
m10m4000
Reposted from1911 1911 viaciarka ciarka

June 04 2017

2038 7d3a 500
Reposted frommanxx manxx viaNoiza Noiza

June 02 2017

m10m4000
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost

May 21 2017

5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viafutureiscoming futureiscoming

September 03 2014

m10m4000
— Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.
— Antoine de Saint-Exupéry, "Mały książe"

September 02 2014

m10m4000
2810 b2b7 500
Reposted fromluvsick luvsick
m10m4000
Mam taki charakter, który czasem łatwo skrzywdzić i choć nie widać ran, na pewno pozostaną blizny..
Reposted fromchceuciec chceuciec
m10m4000
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział. 
— Mitch Albom
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia. 
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
“W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.”
— Radek Kolago
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
Reposted fromknwk knwk viaadmn admn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl