Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2014

m10m4000
— Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.
— Antoine de Saint-Exupéry, "Mały książe"

September 02 2014

m10m4000
2810 b2b7 500
Reposted fromluvsick luvsick
m10m4000
Mam taki charakter, który czasem łatwo skrzywdzić i choć nie widać ran, na pewno pozostaną blizny..
Reposted fromchceuciec chceuciec
m10m4000
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział. 
— Mitch Albom
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia. 
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
“W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.”
— Radek Kolago
Reposted fromhaazeel haazeel
m10m4000
Reposted fromknwk knwk viaadmn admn
I’ll be ok. I just need time to be sad.
— 10 word story  (via forebidden)
Reposted fromyellowblog yellowblog
m10m4000
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaadmn admn

August 29 2014

m10m4000
Trzeba wszystko uporządkować.
Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhiskyinthejar whiskyinthejar
m10m4000
Żadna kula nie przeszywa ludzkiego serca z taką siłą, jak dobrze postawiona kropka na końcu zdania.
— Issak Babel
m10m4000
Krążyła plotka, że trochę mu odbiło, bo w młodości przeczytał za dużo książek. 
— Olle Lönnaeus - Pokuta
Reposted fromunr-eal unr-eal viamefir mefir

August 28 2014

4816 5b23
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
m10m4000
3770 aead 500
Reposted fromsilence89 silence89

August 27 2014

m10m4000

Further down the spiral...

I killed myself yesterday - drove a spear exactly through the center of the heart. Sad.
It's just it doesn't matter anymore. I died, it's numb. Why couldn't that at least be comfortably numb? Is it because of all the splinters everywhere?
Back when I entered this path that lead me to this moment, I thought it's going to be a breakthrough - setting myself free, ready to accept the world how it is, to claim what's mine, to take up the challenge and simply... be happy.
Not my day, clearly!

August 04 2014

m10m4000
6294 2e4f 500
SHAPES
Reposted fromfarall farall viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

July 29 2014

m10m4000
So freaking insecure. Why haven't I simply get on the bandwagon and left all behind?
I guess I couldn't. I guess it wouldn't be me any more. Shit! There is no 'me' after all. I crawled back to my solitude wallowing in self-pity. There's no 'me' there. Just sadness.
Still it's awaiting me to take the stand. And the anxiety grows, getting heavy, overwhelming, hanging over me. At least the shadow feels comforting. The question is - when it's going to fall? Maybe it's good there's no 'me' to land at.

July 25 2014

m10m4000

- Do you have a soul mate?

- Define that.

- Someone you can relate to, someone who opens things up for you.

- Sure, I got plenty.

- Well, name them.

- Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Conner...

— Good Will Hunting (1997)
Reposted frommoviequotes moviequotes

July 20 2014

m10m4000
Czy ja spieprzyłem, bo herbatę lubię tylko zimną?
m10m4000
8977 0d97
Reposted fromsz4kal sz4kal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl